Gå til sideindhold
PRAKTISK INFO // HVAD ER KLIMAX

KØGES KLIMA- & KULTURFESTIVAL

KLIMAXfestival er udstillingsvindue, laboratorium og fejring af kulturelle manifestationer, lokalt engagement i grøn produktion, omstilling og udvikling. Festivalen skabes sammen med kulturelle aktører, grønne ildsjæle, lærende fællesskaber, grønne foreninger og producenter med henblik på årlige festivaldage i Køge Nord Skovby for de mange og understøttende, udviklende fællesskaber for de engagerede. Hensigten er at skabe en fysisk ramme og et stærkt samarbejde om kulturlivet og den grønne omstilling i Køge Kommune, samt at tiltrække investorer og potentielle tilflyttere, der ønsker at koble sig på ideen om et bæredygtigt hverdagsliv i et område med grønne værdier. Klima er den bærende dagsorden.

 

Idéen med en klimafestival i Køge Nord Skovby er igennem kunst og kultur at sætte spot på lokale initiativer, fokus på nationale dagsordner og perspektiv på globalt medborgerskab. Med emner som kunst, kulturarv, lokal urban fødevareproduktion, biodiversitet, genanvendelse af materialer mm., der taler ind i visionen for den nye bydel Køge Nord Skovby og til tilflytternes drøm om at leve en mere grøn og bæredygtig livsstil tæt på naturen. KLIMAXfestivalen er også en folkefest for børn, voksne og klimaentusiaster med events, foredrag, udstillinger og aktiviteter, der skal gøre os klogere på, hvordan vi kan leve mere bæredygtigt og klimavenligt i hverdagen.

 

KLIMAXfestival understøtter idéen om en tidlig modning af området ved at skabe en aktivitet, der samler de lokale grønne kræfter fra Køge Kommune, men som også når langt ud over kommunegrænsen med budskabet om den nye grønne bydel i Køge Nord. En klimafestival kan således være med til at starte den grønne fortælling om Køge Nord Skovby og kan være med til at tiltrække kommende tilflyttere, investorer og developere til området.

 

Festivalen projektledes af ungekulturhuset Tapperiet og indholdsprofilen tegnes i samarbejdet med de kvalificerede samarbejdspartnere fra KØS – Køge Museum for kunst i det offentlige rum, Museum Sydøstdanmark, der er projektleder af projektet Tidslinjen samt Det grønne hus i Køge, der rummer et stort netværk af kommunens grønne foreninger, samt varetager Køges cirkulær projekter ifbm kommunens grønne omstilling. De fagligt profilerende ben, der tegner festivalens værdisæt kan spores i disse samarbejder.

 

Festivalens vision hviler på de fire ben:

• Ungekultur

• Kunst

• Kulturarv

• Grøn omstilling

 

Klimax Festivalen har i struktur og forankring fokus på tre primære overskrifter, det nære, det lokale og det globale. Budgettet til festivalens første to år er medfinansieret af Køge Kommune som et led i Køge Nord Skovbyplanen og der ønskes en samtænkning med de øvrige aktiviteter fra planen: Køge Nord Skovbyplanens tovholdere er kommunens fremskudte entreprenører, der sammen med nuværende og kommende borgere skal færdigudvikle og realisere kulturprojekternes på en måde, så borgerne vil tage den til sig som deres egen – fordi de selv har været med til at realisere den.

 

Ambitionen er at skabe en rummelig by. Man vil ikke kolonisere med værdier, som er fremmede for området, men med inddragelse. De første kommende beboere skal inddrages, så de kan inddrage andre. Bydelen skal både fungere for nye tilflyttere, og for dem der er der i forvejen. Det kan man gøre ved at lade dem skabe noget nyt sammen, sekunderet af tovholderne, projektmedarbejdere på de enkelte projekter i planen, foreningsliv og civilsamfund. På den måde kan projekterne blive en fællesskabs-driver og grundlaget for kulturel udvikling i byudvikling.

 

En vigtig pointe er at kultur, bæredygtighed og fritid skal skabe noget i midlertidigheden og danne erfaringer til bebyggelsen er færdigopført. Samlet set bliver Køge Nord Skovby et unikt laboratorium for at prøve en masse ting af. Køge Nord Skovby planens projekter, henvender sig bredt til alle aldersgrupper af borgere, der bor i Køge Kommune, samt interesserede udefra tilkommende. Der er en ambition at realisere noget meningsfuldt for så mange som muligt – også for dem, der ikke er der endnu.

Det samskabende greb og det stærke samarbejde på tværs projekterne imellem skaber grundlag for et solidt forankret og blomstrende kulturliv, hvor lokale aktører kan få opbakning til deres initiativer.

 

Køge kommune har støttet festivalen rundhåndet her i opstarten, hvilket sikrer det professionelle niveau i festivalledelse, kunstproduktioner og formidling af kulturarv samt bæredygtighed. På sigt er det tanken, at det professionelle niveau og de stærke samarbejdsparter kan løfte festivalen økonomisk, så den kan leve videre i en økonomisk bæredygtig model.

 

KLIMAXfestival er en del af Køge Nord Skovby planen. Læs mere om den i nedenstående link. Senest opdateret 28.09.2023 13:37 af MH
Apricore logo